023. Klimatkompenserat och klimatneutrala produkter ⎯ men hur går det egentligen till?

Bild med texten "D.I.Y WITH MEMOAIR: Christmas star out of paperbags".

Du läser kanske på fler och fler ställen om klimatneutrala transporter eller klimatkompenserade produkter. Visst låter det bra ⎯ men vet du egentligen hur det går till och vad det faktiskt innebär? 

Klimatkompensering

Att klimatkompensera innebär att kompensera för den klimatpåverkan du gör ”på hemmaplan” och inte kan undvika, med projekt i utvecklingsländer där det är som mest kostnadseffektivt att göra det.

I praktiken innebär detta att en projektutvecklare utvecklar ett projekt som minskar utsläpp eller absorberar koldioxid jämfört med om projektet inte hade utvecklats. Ett exempel är att man tillser att kolkraft inte byggs och bygger ut solenergi istället.

När projektet börjar leverera klimatnytta mäts den koldioxid som har hindrats från att släppas ut eller absorberats från atmosfären. För varje ton realiserad koldioxidminskning skapas ett certifikat ⎯ ett ton klimatkompensation. Projektutvecklaren säljer dessa certifikat till företag och organisationer som önskar klimatkompensera, antingen direkt eller via återförsäljare.

Klimatneutral

Att något är klimatneutralt innebär att beräkningar av all klimatpåverkan har genomförts, reduktionsplaner har satts upp och allt har klimatkompenserats för. Klimatneutralitet kan uppnås för bland annat verksamheter, produkter eller evenemang. För att man ska få kalla sin verksamhet eller produkt klimatneutral bör man följa de krav som ställs i någon av de två standarder som definierar klimatneutralitet: PAS 2060 och ISO 14021.

Kraven som ställs på klimatneutralitet i dessa standarder är mer långtgående än bara i en Klimatredovisning. I en klimatredovisning bestäms omfattningen utifrån verksamhetens behov, där de enda kraven är att följa GHG-protokollet (dvs. krav på redovisning av scope 1 och 2). För klimatneutralitet behöver bland annat inkludera minst 95% av verksamhetens totala växthusgasutsläpp i redovisningen.

Remoairs klimatpolicy

Sedan dag 1 har vi på Remoair alltid arbetat med att ha koll på vårt fotavtryck. Vi har sedan start klimatkompenserat genom att räkna ut vårt klimatavtryck. Det innefattar bland annat våra leveranser både till och från oss. I vår analys har vi också räknat in resor och energiförbrukning vid tillverkning i vår studio. 

Under 2021 lanserade vi även en ny del i vårt arbete ⎯ ett planterat träd per såld vara. Du kan läsa mer om det här →

Läs vår senaste klimatrapport →
Läs mer om vårt miljöarbete →

 

Få 30 träd planterade när du börjar plantera träd med oss →

 

Källor:

Tricorona

Klimatkompensera.se

0 kommentarer

Lämna en kommentar

Alla kommentarer läses innan de publiceras.