Integritetspolicy

Integritetspolicy för Remoair

Senast uppdaterad: 2023-07-25

Företagsnamn: Remoair
Kungsgårdsvägen 8C
234 56 Alnarp 

Vi värnar om din integritet och strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och andra tillämpliga dataskyddslagar.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter från dig när du använder våra tjänster eller interagerar med oss, inklusive men inte begränsat till:

  • Namn, kontaktinformation och leveransadress.
  • Demografisk information såsom ålder, kön och språkpreferenser.
  • Betalningsinformation och faktureringsuppgifter.
  • Användargenererad innehåll, till exempel recensioner och feedback.
  • Information om dina köp och användning av våra tjänster.

2. Syfte och laglig grund för behandling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla våra tjänster och hantera dina beställningar.
  • För att kommunicera med dig angående våra tjänster, erbjudanden och kampanjer.
  • För att förbättra och anpassa våra tjänster baserat på dina preferenser och intressen.
  • För att hantera eventuella klagomål, frågor eller förfrågningar från dig.
  • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och upprätthålla vår integritetspolicy.

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är oftast GDPR Art. 6 (1) (b) för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig, GDPR Art. 6 (1) (a) för att du har gett ditt samtycke till behandlingen, och GDPR Art. 6 (1) (f) för våra legitima intressen att driva och förbättra våra tjänster.

3. Delning av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med utvalda tredjepartsleverantörer och affärspartners för att underlätta våra tjänster, såsom leverans, betalningsbehandling och e-post marknadsföring. När vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer ser vi till att de behandlar dina uppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

4. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig förlust, ändring, otillåten åtkomst eller spridning. Vi använder säkerhetsåtgärder som kryptering och brandväggar för att skydda dina uppgifter.

5. Lagring av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen, om inte annat krävs enligt lag. När dina personuppgifter inte längre behövs kommer de att raderas på ett säkert sätt.

6. Dina rättigheter enligt dataskyddslagarna

Enligt dataskyddslagarna har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur de behandlas. Du har även rätt att korrigera eventuella felaktigheter i dina uppgifter och att begära att dina uppgifter raderas eller begränsas. Om du vill utöva dina rättigheter eller har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på customercare@remoair.com.

7. Ändringar i Integritetspolicyn

Denna Integritetspolicy kan komma att uppdateras vid behov för att återspegla förändringar i våra dataskyddspraktiker eller i enlighet med tillämpliga lagar. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

Remoair
Kungsgårdsvägen 8C
234 56 Alnarp