025. Vi tror på en värld utan djurförsök

025. Vi tror på en värld utan djurförsök

Den 24 april är det Försöksdjurens dag (World Day For Laboratory Animals), en temadag som 1979 tillsattes för att uppmärksamma djurförsök och det lidande som miljontals djur utstår varje dag. Djurförsök används i vetenskapligt syfte, främst inom medicinsk och naturvetenskaplig forskning för att ta fram nya läkemedel. Det används även vid tillverkning av kosmetika och hygienartiklar för att säkerställa att produkterna inte är skadliga för mänskligt bruk. Idag finns det stora resurser och välutvecklade metoder för att ersätta djurförsök, men intresset är för dessa är svalt. Därför är det viktigt att lagar och regler fortsätta att utvecklas så att våra djur kan leva normala liv utan lidande. 

Djurens skydd är hotad

2013 kom en ny lag som gjorde det ännu svårare att genomföra djurförsök på kosmetika och hygienartiklar i EU. Den nya lagstiftningen förstärker arbetet med att hitta alternativa metoder till djurförsök. Det handlar om att hitta sätt att ersätta, minska och förfina djurförsöken. Men nu har den endast nio år gamla lagen mött nytt motstånd. Den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har föreslagit nya djurförsök på ingredienser som varit säkra att använda för människor i många år. Skulle det här förslaget godkännas betyder det att ännu fler kommer behöva lida i onödan. 


Vill du påverka?

Över 100 djurrätts- och djurskyddsorganisationer i EU har lanserat medborgarinitiativet Save Cruelty Free Cosmetics för att bevara förbudet. Målet är att samla in 1 miljon underskrifter innan 31 augusti för att bevara djurens skydd. Du kan påverka genom att skriva under protesten för att inga fler djur ska behöva lida. 


Då detta är ett EU-medborgarinitiativ ställs krav på personnummer för att säkerställa att den som skriver under är medborgare i ett EU-land och att endast en person skriver under en gång. Uppgifterna används inte till någon annat än just detta upprop och delas inte vidare på något sätt.

 

Visste du detta?

Skillnaden på Cruelty free & vegan

Cruelty free betyder att produkterna och dess ingredienser inte har testats på djur i något skede av produktionen Vegan betyder att produkterna inte innehåller några spår av djur. Det innefattar ingredienser som honung, bivax, gelatin, mjölk, lanolin (ett fett som utsöndras från fårens talgkörtlar. Det finns i fårets ull och har som uppgift att skydda det) och placenta (organ från får).

 

Regler vid import

Förbudet mot djurtester gäller också kosmetika som importeras från länder utanför EU. Företagen måste kunna visa att produkterna är ofarliga vid normal användning för att få sälja dem. De måste kunna redogöra för vilka tester som har gjorts av ingredienserna, oavsett var i världen testerna har utförts.

 

Andra lagar utanför EU

Företag som säljer sina produkter på andra marknader än Europa kan bryta mot EU:s lagar. I vissa världsdelar finns det krav på att djurförsök ska användas och ett exempel är Kina. Säljer du en produkt i landet kommer myndigheten utföra djurtest eftersom det är lag. Det betyder alltså att även om ett företag marknadsför sig som Cruelty free i Europa kan de utföra djurförsök i andra världsdelar. Vårt tips är att var uppmärksam på vart dina produkter säljs och hur lagarna ser ut där.

 

Djurfria metoder

Djurförsök orsakar stort lidande, är dyrt och resultaten går inte alltid att tillämpa på människor. Många hävdar att forskning av bl.a. medicin och vaccin kräver djurförsök, men det positiva är att det går att ersätta djurförsök med forskning av cellmodeller, datorteknik och med prover från patienter. En stor del av forskningen av AIDS och cancer sker i dagsläget utan att utnyttja djur. I USA har flera kända universitet som Harvard, Stanford och Yale valt att studera fysiologi, farmakologi och kirurgiska utbildningar med djurfria metoder. Några av de nya studiemetoderna innefattar istället observation under operationer, mänskliga simuleringar hos patienter, användandet av människolik donerade till medicinsk forskning, utvecklade datorprogram och mycket annat.


Källa: Djurensratt.se & Djurrattsalliansen.se
 

Certifieringar och märkningar

Beauty without bunnies – cruelty free

PETA har tagit fram märkningen som säkerställer att produkterna framställts och färdigställs utan djurtester, men kan innehålla spår av djur och garanterar inte att produkterna är veganska. 


Beauty without bunnies – cruelty free and vegan  

PETA har även tagit fram märkningen Cruelty free and vegan som säkerställer att produkterna framställs och färdigställs utan djurtester, och är veganska.


The Leaping Bunny

Leaping Bunny är framtagen gemensamt av djurskydds- och djurrättsorganisationer i Europa och Nordamerika och används i 24 länder. Certifieringen hittar du på märken som garanterat inte testar sina kosmetika, hygien- eller rengöringsprodukter på djur. Leaping bunny garanterar även att produkten inte säljer till Kina där djurtest är ett krav på kosmetika. Garanterar inte att produkten är vegansk, men cruelty free. 


Vill du läsa hela listan kan du göra det här.


Ett certifikat eller märkning för produkter som inte är djurtestade är ett säkert sätt att konsumera utan att behöva tänka hur produktionen gått till. Däremot innebär det ofta en kostnad för företag att ansöka och använda sig utan av certifikatet eller märkningen. Det innebär såklart ofta en prishöjning på produktnivå, vilket betyder att många företag som är cruelty free och vegan saknar certifikat. Därför rekommenderar vi att man läser företagets policy eller kontaktar de för att säkerställa att företaget inte stöttar djurförsök.

0 kommentarer

Lämna en kommentar

Alla kommentarer läses innan de publiceras.