045. Bevisat ⎯ Så påverkas vi av doft

045. Bevisat ⎯ Så påverkas vi av doft

Många har säkert hört ordet aromaterapi och det är ett ord även vi använder friskt. En terapiform där man med hjälp av doft påverkar kroppen. Det är genom doft som vi kan påverka kroppen och förändra vårt mående till det bättre. Aromaterapi används oftast för att minska stress, skapa bättre förutsättningar för god sömn och kan hjälpa vid depression och utbrändhet. 

Vilken forskning bevisar att vi påverkas av doft?

Förra året kom vi över en forskningsstudie gjord här i Alnarp, tänk vilket öde att vi idag har vår studio i samma område. Studien är utförd i en rehabiliteringsträdgård precis bakom vår studio. Här har SLU Alnarp kunnat forska och komma fram till att doftande växter som pelargon, lavendel och barrträd kan ha en positiv effekt på hälsan. 

Det visade sig i studien att doften av växter, särskilt olika sorter av citrusdoftande pelargon, kan stödja mental återhämtning och bidra till en upplevelse av inre ro

Anna María Pálsdóttir, docent och universitetslektor vid institutionen för människa och samhälle på SLU.

Det som fångade vår uppmärksamhet mest med den här studien var hur flera deltagare beskrev att dofter från växthus, jord och gräs väckte positiva minnen till liv. Luktsinnet fungerar som en länk som för lycka från barndomen till nuet. “It reminds me of when I was with my grandmother in her garden when I was a child, went there in the garden paths and her little greenhouse they had behind their little cottage and so, it was a very happy period as well”, säger en deltagare. 

I de flesta fall var dessa positiva minnen kopplade just till mor och farföräldrar i trädgården eller skogen och plötsligt kunde deltagarna återknyta kontakten med känslan av glädje. Genom doftsinnet kunde deltagarna som genomgick terapi eller rehabilitering använda denna länk när de behövde höja humöret. 

Men lika starkt som doft kan väcka positiva minnen till liv fanns det gemensamma dofter hos deltagarna som väckte stress och oro. Det kunde handla om syntetiska dofter, parfymer eller doften av sjukhus. Även dofter som signalerar fara, där rök kanske är den vanligaste, skapade oro hos deltagarna. 

Varför använder vi oss av forskning?

När det kommer till forskning på doft så finns det så mycket att bläddra mellan. Vi tycker det är vår skyldighet att ta reda på att det vi står för faktiskt stämmer. För hela Remoair bygger ju på att förändra med doftens kraft. Nedan hänvisar vi till några av de forskningsprojekt som vi tycker är värda att läsa. Eller så kan du bara fortsätta läsa Remoair Magazine där mycket fakta är hämtad från just dessa studier. 

 

Forskning som vi läst och tagit del av:

Garden Smellscape–Experiences of Plant Scents in a Nature-Based Intervention, Front. Psychol., 29 June 2021

A “Misfit” Theory of Spontaneous Conscious Odor Perception (MITSCOP): reflections on the role and function of odor memory in everyday life, Front. Psychol., 11 February 2014

Effect of lavender aroma on salivary endocrinological stress markers

Antimicrobial Activity of Six Essential Oils Against a Group of Human Pathogens: A Comparative Study, 28 January 2019

Essential oil of lavender in anxiety disorders: Ready for prime time? 1 July 2017

 

0 kommentarer

Lämna en kommentar

Alla kommentarer läses innan de publiceras.