053. Doftkänslighet

053. Doftkänslighet

Vad är doftkänslighet?

Man kan beskriva doftkänslighet på två olika sätt. Doftkänslig som i att man är extra känslig för doft vilket får doften att upplevas starkare, mer intensiv och ibland så kraftigt att det utlöser en fysisk reaktion. Eller som doftkänslig för den som är mer mottaglig för doft, som känner starkare känslor av dofter än gemene man. 

Nu undrar du kanske vad en artikel om doftkänslighet gör på en sida som enbart sysslar med doft? Faktum är att Remoairs grundare, Martin, är doftkänslig (den senare versionen av beskrivningarna ovan). En del av vårt namn (Redolence - väldoftande) är dessutom kopplat till att doft inte får ta över, därför är många av våra dofter mycket mildare och mer genuina. Vi har nämligen redan passerat en doftkänslig näsa som balanserat dofterna till perfektion.

Den vanligaste formen av doftkänslighet är det första tillståndet som vi beskrev. Det innebär att en person reagerar starkt på olika dofter, ofta på ett sätt som skiljer sig från den generella populationens reaktioner. För personer som är doftkänsliga kan dofter utlösa en rad obehagliga fysiska och mentala reaktioner, inklusive huvudvärk, yrsel, illamående och andningsbesvär.

 

parfymflaska med vackert ljus och skuggor från ett fönster

 

Det är viktigt att förstå att doftkänslighet inte är en allergi i sig, även om det kan likna allergiska reaktioner. Istället handlar det om en överkänslighet mot dofter som kan vara genetiskt betingad eller uppstå på grund av faktorer som hälsa, miljö och tidigare exponering. Men därmed inte sagt att den som faktiskt lider av en allergi kommer antagligen också uppleva liknande symptom. 

För många som lever med doftkänslighet kan det vara utmanande att navigera i en värld där dofter är allmänt närvarande, från parfymer och rengöringsprodukter till parfymerade produkter och miljöer. Att förstå och respektera personers doftkänslighet är viktigt för att skapa mer inkluderande och hälsosamma miljöer för alla.

Den andra versionen av doftkänslighet är betoning på order "känslighet" och dess positiva egenskaper som man har som känslig för doft. Det är ett tillstånd där du är mer mottaglig för doft och därför kan på ett mer sofistikerat och djupare plan uppleva dofter. Den här typen av doftkänslighet är ofta förknippad med personlighetsdraget HSP (High Sensitive Person). 

För dig som är doftkänslig på detta vis kan du uppleva en mer dynamisk och bredare sinnesstämning av doft. Den kan variera från djupa känslor och minnesbilder när en doft väcker ett doftminne. Men det kan också utspela sig som en så störig doft att du inte kan släppa det, exempelvis doften av sopor som andra lätt efter en stund kan sortera bort är mycket svårare för denna typ av doftkänslighet att "glömma".

Så man kan beskriva dessa två typer av doftkänslighet på lite olika sätt. Generellt tröttas nämligen doftreceptorerna ut efter ett tag och hjärnan kan förtränga en doft. Hos en person med doftkänslighet som i det första exemplet tröttas de inte ut lika lätt och är dessutom mer känsliga. Detta leder ofta till att man då uppfattar doften mer intensivt. På samma sätt för den känsliga i det andra exemplet så har man oftast då förmågan att styra även om receptorerna inte tröttas ut. Men detta kan då variera från doft till doft. 

 

Hur påverkas man av doftkänslighet?

Doftkänslighet kan ha en betydande inverkan på en persons välbefinnande och dagliga liv. Att vara doftkänslig innebär att man kan uppleva en rad obehagliga fysiska och mentala reaktioner när man utsätts för olika dofter. Här är några vanliga symptom och besvär som doftkänsliga personer kan lida av:

 • Huvudvärk: Starka dofter kan utlösa eller förvärra huvudvärk hos doftkänsliga individer.
 • Yrsel: Känslan av svindel eller yrsel kan uppstå vid exponering för obehagliga dofter.
 • Illamående: Dofter kan orsaka illamående och obehag i magen hos känsliga personer.
 • Andningsbesvär: Vissa dofter kan irritera luftvägarna och leda till hosta, andnöd eller trångt bröst.
 • Överväldigande sinnesintryck: Dofter kan överstimulera de sensoriska systemen och leda till en känsla av överväldigande eller överbelastning.

Dessa symptom kan variera i intensitet och frekvens beroende på individens känslighet och den typ av doft som de exponeras för. Att förstå och hantera dessa reaktioner är avgörande för att underlätta livet för doftkänsliga personer och skapa en mer stödjande miljö för dem att leva och arbeta i.


Vår syn på doftkänslighet

Samhällets syn på doftkänslighet har förändrats över tid, men det är fortfarande ett tillstånd som många inte känner till eller förstår fullt ut. För många är dofter en naturlig del av vardagen, och det kan vara svårt att föreställa sig hur påfrestande det kan vara för de som är doftkänsliga. Ofta uppfattas doftkänslighet som en överdriven reaktion eller något som inte tas på allvar, vilket kan leda till att de som drabbas känner sig missförstådda eller inte blir respekterade i sina behov.

Det är viktigt att öka medvetenheten om doftkänslighet och dess inverkan på individens livskvalitet. Att förstå att detta är en verklig och ibland en så pass stark känslighet att det ställer till utmaningar är ett första steg mot att skapa en mer inkluderande och hänsynsfull miljö. I många offentliga miljöer som arbetsplatser, skolor och kollektivtrafik har det börjat införas regler och riktlinjer för att minska användningen av starka dofter. Detta inkluderar exempelvis att ha doftfria zoner eller att uppmuntra användning av doftfria produkter.

För att förbättra samhällets syn på doftkänslighet behövs det fler utbildningsinsatser och ökad medvetenhet genom kampanjer och informationsspridning. När människor förstår hur doftkänslighet påverkar individer, kan vi bli mer benägna att respektera och stödja anpassningar som gör det möjligt för alla att känna sig bekväma och säkra i olika miljöer. Genom ökad förståelse och hänsyn kan vi tillsammans skapa ett mer inkluderande samhälle där alla, oavsett känslighet, kan delta fullt ut i vardagslivet.

 

kvinna som doftar på en påsklilja

 

Hur hjärnan hanterar dofter och doftkänslighet

Vår hjärna har en fantastisk förmåga att anpassa sig till vår omgivning, inklusive dofter. När vi utsätts för en viss doft under en längre tid, tenderar hjärnan att "förtränga" eller ignorera denna doft för att förhindra att den överväldigar våra sinnen. Detta fenomen kallas för dofttröskel eller olfaktorisk anpassning och hjälper oss att fokusera på nya och potentiellt viktigare doftsignaler i vår miljö. Det var fenomenet vi talade om innan, där receptorerna tröttas ut.

För doftkänsliga personer fungerar denna mekanism ofta inte lika effektivt. En doftkänslig persons hjärna kan ha svårare att filtrera bort och vänja sig vid dofter, vilket innebär att de upplever dem som mycket starkare och mer påträngande än andra. Detta kan leda till en konstant överbelastning av sensoriska intryck, vilket i sin tur kan utlösa de fysiska och mentala reaktioner som beskrivits tidigare, såsom huvudvärk, yrsel och illamående.

Den nedsatta förmågan att anpassa sig till dofter innebär att doftkänsliga personer inte bara upplever dofter mer intensivt, utan också att de kan få svårare att återhämta sig från exponeringen. Där andra människor kanske snabbt vänjer sig vid en parfym eller en rengöringsprodukt, kan doftkänsliga individer fortsätta att påverkas negativt så länge de är i närheten av doftkällan. Detta gör det ännu viktigare att skapa miljöer som är respektfulla och stödjande för dem med doftkänslighet, så att de kan undvika de negativa effekterna av konstant doftexponering.

 

Hantera doftkänslighet i vardagen

Att leva med doftkänslighet kan vara en utmaning, men det finns strategier och åtgärder som kan underlätta vardagen. Först och främst är det viktigt att identifiera vilka dofter som utlöser obehag och försöka undvika dem så mycket som möjligt. För dig som är doftkänslig kommer här några tips på hur du kan förbättra din livskvalitet:

 1. Använd doftfria produkter: Välj produkter som är märkta som doftfria, inklusive tvål, schampo, rengöringsmedel och tvättmedel. Detta minskar risken för exponering för starka kemiska dofter.

 2. Skapa doftfria zoner: Hemmet och arbetsplatsen kan utformas för att minimera doftexponering. Be kollegor och familjemedlemmar att undvika att använda parfymerade produkter i dessa områden.

 3. Ventilation: Håll fönster öppna och använd luftfiltreringssystem för att förbättra luftkvaliteten och minska koncentrationen av dofter inomhus.

 4. Kommunikation: Informera vänner, familj och kollegor om din doftkänslighet så att de kan hjälpa till att skapa en mer hänsynsfull miljö. Många människor är omedvetna om hur deras dofter påverkar andra och är villiga att anpassa sig om de får veta.

 5. Planera i förväg: När du ska besöka nya platser, fråga i förväg om miljön är doftfri eller om det finns möjlighet att anpassa den för att minska risken för besvär. Många offentliga platser som sjukhus och skolor har doftfria policyer eller kan erbjuda alternativa lösningar.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du som är doftkänslig skapa en mer bekväm och hanterbar vardag. Det handlar om att hitta balansen mellan att skydda sig själv från obehagliga dofter och att kommunicera sina behov till omgivningen på ett tydligt och respektfullt sätt. Med rätt strategi och stöd från omgivningen kan livet med doftkänslighet bli betydligt enklare att navigera.

 

Doftkänslighet och positiva dofter

Det är en vanlig missuppfattning att doftkänsliga personer inte kan njuta av några dofter alls. Faktum är att många doftkänsliga individer uppskattar vissa dofter och kan uppleva dem som behagliga och lugnande. Nyckeln är att förstå vilka dofter som tenderar att vara problematiska och vilka som kan vara trevliga. Även om våra exempel nedan är allmänna så är det viktigt att förstå att det här kan variera stort från person till person oavsett om du är doftkänslig eller inte. 

 

Tre vanliga dofttriggers för doftkänsliga:

 1. Parfymer: Komplexa och starka parfymer är ofta svåra att tolerera för doftkänsliga personer på grund av deras intensitet och kemiska sammansättning.
 2. Rengöringsprodukter: Många rengöringsmedel innehåller starka kemikalier och syntetiska doftämnen som kan vara irriterande.
 3. Luftfräschare: Aerosoler och plug-in-luftfräschare kan innehålla koncentrerade doftämnen som snabbt sprider sig i rummet och orsakar obehag.

 

Tre dofter som doftkänsliga ofta kan uppskatta:

 1. Lavendel: Den naturliga och milda doften av lavendel är känd för sina avslappnande egenskaper och tolereras ofta väl av doftkänsliga personer.
 2. Citrus: Lätta och fräscha citrusdofter, som citron eller apelsin, kan vara uppfriskande och inte lika överväldigande som syntetiska dofter.
 3. Kamomill: Kamomill har en mild och lugnande doft som många doftkänsliga individer finner behaglig och rogivande.

 

väldoftande lavendel som passar för doftkänsliga

 

Att veta vilka dofter som är trevliga och tolererbara kan hjälpa doftkänsliga personer att fortfarande njuta av dofter i sin omgivning. Det handlar om att välja naturliga och milda dofter som inte överstimulerar deras sinnen. Genom att undvika kända triggers och istället omge sig med dessa mer accepterade dofter kan livet för en doftkänslig person bli mer njutbart och harmoniskt.

 

Om våra doftkänsliga kunder får ge sina förslag

Redan från de första dofterna har vi fått in feedback från en hel del kunder som kallar sig själva för doftkänsliga. Det är spridda skurar men den gemensamma nämnaren är att man upplever våra dofter som mer genuina än man är van vid. Man upplever att man normalt sett brukar tycka att dofterna tar över men att våra dofter är milda och faktiskt fungerar väl för dessa doftkänsliga individer. 

Så vilka är våra vanligaste dofter som våra doftkänsliga kunder väljer?

- Le Foyer: En frisk doft som verkligen lägger sitt krut på syrliga noter men inte den typ som normalt får en att tänka på rengöringsmedel. Det är genuina doftnoter från verbena och blodapelsin som gör doften så unik. 

- Tarragon & Ponderosa Pine: En söt syrlig doft med en mild kryddig bas. Flera gånger har den här doften fått feedback att man blivit förvånad över hur skonsam doften är för en doftkänslig själ.

- Luminoese: En vattendelare som vissa doftkänsliga kunder uppfattat som mild och fräsch. Doften har sin bas av mysk som annars är en vanlig trigger för doftkänsliga. Samma sak gäller toppnoter från vita liljor och liljekonvalj som ofta uppfattas som parfymstarka dofter. Men i den här kombinationen skapas en mild och uppfriskande kombination. 

- Coffee Bean: En doft med så mycket feeback från doftkänsliga. Vi har fått höra "jag köper inte doftljus längre, men när jag hittade denna doften ändrade jag helt uppfattning". Man har trott att det är omöjligt att ha doft hemma, men en mild doft av rostat kaffe och mörk choklad är en doftkänslig persons väg att gå!

Och avslutningsvis vill vi gärna dela med oss av en händelse för bara några dagar sedan. Vi fick besök av en reporter som i förväg berättade att hen led av astma och hade svårt för dofter. I vår studio kan det verkligen dofta ordentligt mycket. Vi organiserade mötet utanför studion i solskenet. Men det visade sig sedan att personen i fråga vågade sig in och trots astma och doftkänslighet hittade hen ett doftljus som personen älskade. 

 

Vill du ha hjälp med att köpa doft som doftkänslig är du välkommen att skriva till oss i chatten eller maila till oss på customercare@remoair.com så hjälper vi dig.

0 kommentarer

Lämna en kommentar

Alla kommentarer läses innan de publiceras.