027. Världsmiljödagen ⎯ Investera i planeten

027. Världsmiljödagen ⎯ Investera i planeten

Plast i havet är ett alltmer ökande problem som påverkar planeten, haven och dess biologiska liv. Plasten kommer från en mängd olika källor, inklusive avfallshantering, industrier och privat konsumtion. I denna artikel kommer vi att titta på hur mycket plast som hamnar i havet, vad som händer med plasten som hamnar där, miljöprojektet The Ocean Cleanup och vad du kan göra för att minska plasten i havet.

Så mycket plast hamnar i havet

Enligt forskning som publicerats i tidskriften Science, hamnar årligen mellan 4,8 och 12,7 miljoner ton plast i havet. Detta är en enorm mängd avfall som orsakar stor skada på miljön. 

 

Plast i haven kan skada djur och ekosystem på flera sätt. Djur kan misstaga plastbitar för mat och äta dem, vilket kan leda till skador på mag-tarmkanalen och till och med döden. Plast som flyter på ytan kan också skapa farliga fällor för djur som fångas i den och inte kan fly.

Vad händer med plasten i havet?

När plast hamnar i havet bryts den ner av solens UV-strålar och naturens krafter. Mikroplaster kommer från flera olika källor. En av de vanligaste källorna till mikroplaster är nedbrytning av större plastprodukter, som exempelvis plastförpackningar och plastflaskor, som har hamnat i havet eller på stränderna. När dessa större plastprodukter bryts ned av solens UV-strålar och naturens krafter, som vågor och vind, så blir de till mindre fragment. Till sist är de så små plastbitar att de hamnar i fiskar och fåglars föda. 

Andra källor till mikroplaster inkluderar textilier, som kläder och textilier som används inom till exempel fiske och sjöfart. Tvätt av syntetiska textilier kan frigöra mikroplaster som sedan kan hamna i vattendrag och hav. Mikroplaster kan även komma från industrier, som till exempel tillverkning av kosmetika och tandkräm, där plastkorn används som slipmedel. När dessa produkter används och spolas ner i avloppet kan mikroplasterna hamna i våra vatten.

Mikroplaster kan också hamna i människans matkedja, eftersom fiskar och andra havsdjur äter mikroplasterna som sedan konsumeras av människor. Detta kan ha negativa hälsoeffekter på människor och öka risken för sjukdomar.

The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup är en organisation som arbetar för att rensa haven från plast. Organisationen har utvecklat en innovativ teknik som använder sig av passiva system för att samla upp plast från havet. Dessa system består av stora flytande barriärer som fångar upp plasten när den flyter med strömmarna.

The Ocean Cleanup har genomfört flera lyckade pilotprojekt och fiskar upp omkring 50 ton plast per år. Organisationen planerar att öka antalet barriärer och utöka sin verksamhet till att omfatta fler områden.

Inför Världsmiljödagen 2023 kommer vi donera 5kr för varje såld produkt till detta projekt.

Vad kan du göra för att minska plasten i havet?

Det finns flera saker du kan göra för att minska mängden plast som hamnar i haven. En av de enklaste sakerna du kan göra är att minska din egen konsumtion av plast. Detta kan göras genom att välja återanvändbara produkter istället för engångsprodukter, som till exempel tygpåsar istället för plastpåsar och vattenflaskor istället för engångsflaska.

En av de vanligaste konsumentprodukterna av plast som förorenar haven är engångsprodukter, som exempelvis plastpåsar, plastflaskor, sugrör och engångsbestick. Dessa produkter används enbart en kort stund innan de slängs och kan sedan ta hundratals år att brytas ned. Enligt en rapport från World Wildlife Fund (WWF) står plastpåsar, flaskor och sugrör för en tredjedel av all plast som släpps ut i haven.

Det är viktigt att notera att även om engångsprodukter av plast är en stor källa till plastförorening i haven, så finns det också många andra produkter av plast som kan hamna i våra vatten. Det är viktigt att vi som konsumenter tänker på vårt användande av plast och hur vi kan minska vår plastkonsumtion för att bidra till att minska plastförorening i haven.

0 kommentarer

Lämna en kommentar

Alla kommentarer läses innan de publiceras.