the Bohemian

För den som lever sitt liv som det passar men stor kärlek till grönska och litteratur. Någon som konsumerar musik och kultur framför annat.